Chcę zbudować dom. Od czego zacząć?

Każdy człowiek potrzebuje swojego miejsca na ziemi. Wielu z nas marzy o własnym domu z ogródkiem, gdzie nie słychać dzieci sąsiadów tupiących piętro wyżej. Tylko jak marzenie przemienić w rzeczywistość i bez przeszkód zbudować dom?

Projekt wybrany. Kiedy mogę wbić łopatę?

Niestety nie od razu. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i po kolei załatwić szereg formalności. Załóżmy, że jesteś właścicielem działki. Nie jest to warunek wystarczający, aby postawić co tylko przyjdzie Ci do głowy. Istnieją dokumenty, które określają parametry przyszłej zabudowy. 

Krok pierwszy to sprawdzenie, czy działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowanie Przestrzennego (dokument taki, ma zapewniać ład przestrzenny). Możesz to zrobić za pomocą aplikacji Geoportal.

Komputer z aplikacją Geoportal, który pomaga w tym, aby zbudować dom.

Należy odnaleźć swoją działkę w portalu branżowym, włączyć warstwę “plany zagospodarowania przestrzennego” i sprawdzić czy rysunek planu obejmuje Twoją nieruchomość. Jeśli tak – nie pozostaje nic innego jak sprawdzić, jaką zabudowę przewidziano w planie w tym miejscu. 

Przykładowa działka w aplikacji Geoportal, na której można zbudować dom.

Dla działki z przykładu, odnajduję w treści planu zapisy dla obszaru 16MN. Odnajduję m.in taki zapis: dachy płaskie lub o kącie nachylenia 36º-49º. Jeśli mój wymarzony projekt miał spadek 30º, to trzeba zmienić marzenie…

Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Wtedy musisz złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Jest to dokument wydawany właśnie wtedy, kiedy brak jest planu miejscowego. Jest podobny co do zapisów się w nim znajdujących (prawdopodobnie znajdzie się w nim punkt określający wygląd dachu i jego nachylenie) ALE to Ty wnioskujesz, jaki ten dach chciałbyś mieć! Czyli tu już możesz wpisać wymarzone 30º.

Pracownik Pracowni Planowania Przestrzennego przeprowadzi analizę sąsiedniej zabudowy i jeśli uzna, że taki dom wpiszę się w charakter okolicy – pojawi się taki zapis w dokumencie. 

WAŻNE! Wniosek o decyzję może złożyć każdy! Nie musisz być właścicielem nieruchomości. Czyli jeśli zastanawiasz się nad kupnem działki – lepiej najpierw poczekaj na decyzję, żeby mieć pewność, że możesz wybudować tam to, o czym marzysz. 

Do wniosku o WZ należy załączyć mapę w odpowiedniej skali przedstawiającą nieruchomość, zapotrzebowanie na media potwierdzone w odpowiednich zakładach. Chodzi o rodzaj przyrzeczenia, że np. zakład wodociągowy przyłączy do działki wodę. Na decyzję czeka się ok. 2 – 4 tygodnie.

Projekt spełnia wszystkie założenia planu/decyzji

Zdecydowałeś się na konkretny projekt, który spełnia narzucone wymagania (nie ma znaczenia czy jest to “dom z katalogu” czy wynik indywidualnej współpracy z architektem).  To jeszcze nie koniec. Aby móc złożyć wniosek o pozwolenie na budowę musisz przedstawić gdzie dokładnie dom znajdzie się na działce i dom będzie funkcjonował, czyli np. skąd weźmiesz wodę (studnia/wodociąg), prąd (zakład energetyczny/agregat), gdzie odprowadzisz ścieki (kanalizacja/szambo/przydomowa oczyszczalnia ścieków). 

Jeśli chcesz włączyć się w miejską sieć musisz załączyć odpowiednie warunki przyłączenia – kolejne wnioski do złożenia. Dodatkowo może istnieć potrzeba (zależy od klasy gruntu), aby wyłączyć ziemię pod domem oraz wszelkimi utwardzeniami z produkcji rolniczej. Kolejny wniosek do złożenia. 

Wszystkie powyższe informacje umieszcza się w projekcie zagospodarowania działki, który składa się z części opisowej oraz rysunkowej. Ta rysunkowa to m.in. mapa do celów projektowych, którą zamawiasz u geodety.

Udało się! Projekt skompletowany

Jesteś już coraz bliżej wbijania łopaty! Wszystko, co do tej pory zostało tu opisane wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością dołączasz do wniosku o pozwolenie na budowę. Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji (w tym czasie może wydać postanowienie o uzupełnienie / poprawienie / wyjaśnienie pewnych spraw). Tutaj sprawdzana jest zgodność projektu z zapisami planu czy decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli wszystko się zgadza (a przecież się zgadza) po ok. 2 miesiącach dostajesz pozwolenie na budowę.

Czyli już mogę zbudować dom?

Jeszcze ostatnia prosta! Musisz zarejestrować dziennik budowy, zawiadomić projektanta oraz odpowiedniego inspektora nadzoru o rozpoczęciu robót budowlanych. Do zawiadomienia w inspektoracie dołączasz oświadczenie kierownika budowy m.in. o podjęciu się tej funkcji. Po 7 dniach możesz zacząć budowę.

Jak możemy Ci pomóc?

Wszystko, co opisane powyżej jesteśmy w stanie załatwić za Ciebie (po podpisaniu stosownych pełnomocnictw). Z nami możesz zbudować dom sprawnie i bez komplikacji urzędowych.

Skontaktuj się z nami.

Pomagamy na wszystkich etapach inwestycji budowlanych, m.in.:

  • projektowania,
  • zdobycia pozwolenia na budowę
  • kierowania budową,
  • znalezienia rozwiązania, jeśli już popełniłeś jakiś błąd w czasie inwestycji.

Poznaj szczegółowo naszą ofertę.

Podziel się z innymi: